Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Tromsø International School (privat)
Blokk 4 Breiviklia 1
9019 TROMSØ
Org.nr 993630705
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Tromsø International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 9,5 12,0 13,4 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 7,9 8,5 9,8 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,8 350,0 128,4 160,8 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 2,1 6,2 5,5 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 13,5 11,0 13,1 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,9 5,6 5,1 9,2 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 14,6 14,9 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 93,0 96,5 99,1 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 517 6 213 9 709 8 588 14 079
Undervisningstimer totalt per elev 105 89 102 72 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no