Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen steinerskolen på Skjold (privat)
Harald Skjolds veg 32
5236 RÅDAL
Org.nr 973448889
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen steinerskolen på Skjold (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 19,4 18,0 18,9 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,8 9,0 9,0 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,4 190,5 117,5 230,4 301,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 3,8 7,0 3,7 2,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,8 10,9 10,8 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 10,8 11,2 11,3 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 10,3 11,8 12,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 10,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 90,4 93,6 91,1 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 339 12 766 11 641 12 481 14 758
Undervisningstimer totalt per elev 91 91 79 78 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no