Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat)
Hoffsjef Løvenskiolds Vei 31c
0382 OSLO
Org.nr 979718403
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 10,4 11,2 12,2 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,5 9,4 9,9 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,2 93,1 140,3 108,4 61,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 9,7 6,5 8,8 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,5 12,3 13,0 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,6 15,3 16,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 79,8 72,4 76,1 79,5
Lærertimer som gis til undervisning 7 539 7 314 7 930 8 666 10 283
Undervisningstimer totalt per elev 83 78 79 75 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no