Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat)
Hoffsjef Løvenskiolds Vei 31c
0382 OSLO
Org.nr 979718403
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,9 10,4 11,2 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,9 9,5 9,4 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,2 47,2 93,1 140,3 108,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 17,7 9,7 6,5 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,7 12,5 12,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,8 15,6 15,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 95,0 79,8 72,4 76,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 426 7 539 7 314 7 930 8 666
Undervisningstimer totalt per elev 82 83 78 79 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no