Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen (privat)
Torgny Segerstedts Vei 27
5143 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974223384
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 17,5 16,1 19,9 21,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,2 7,2 7,1 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,6 33,9 35,6 33,6 38,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 19,7 18,9 19,9 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 8,8 9,9 8,6 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 9,2 7,7 9,2 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 12,4 15,5 12,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 92,4 79,9 83,4 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 938 11 718 10 621 13 465 14 595
Undervisningstimer totalt per elev 109 100 98 101 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no