Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen (privat)
Torgny Segerstedts Vei 27
5143 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974223384
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 16,1 19,9 21,5 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 7,2 7,1 7,3 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,9 35,6 33,6 38,0 28,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 18,9 19,9 18,2 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,9 8,6 8,6 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 7,7 9,2 10,9 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 15,5 12,4 14,2 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,2 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 79,9 83,4 85,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 718 10 621 13 465 14 595 15 337
Undervisningstimer totalt per elev 100 98 101 98 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no