Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Møre ungdomsskule (privat)
Ramsvika 3
6012 ÅLESUND
Org.nr 876599112
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Møre ungdomsskule (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 14,6 14,6 11,7 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,0 8,1 9,0 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 150,7 218,8 310,0 196,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 4,7 3,3 2,6 4,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 10,6 10,8 12,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 19,0 18,5 16,9 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 96,2 80,6 93,8 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 142 8 548 8 508 6 745 7 195
Undervisningstimer totalt per elev 81 82 81 73 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no