Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole (privat)
Åveslandsveien 1
4580 LYNGDAL
Org.nr 983681123
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 18,6 19,2 20,2 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,0 11,4 10,0 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,6 61,7 45,4 54,9 56,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 15,6 22,0 16,1 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 11,5 13,0 11,0 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 11,0 12,8 11,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,7 17,0 11,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 90,1 90,4 93,8 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 304 12 655 11 857 12 635 13 253
Undervisningstimer totalt per elev 63 71 62 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no