Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Lillehammer Steinerskole (privat)
Heimtunvegen 36
2608 LILLEHAMMER
Org.nr 974175762
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Lillehammer Steinerskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 11,5 12,3 12,5 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 6,6 7,0 7,5 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,8 39,6 29,5 39,3 41,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 15,9 22,8 16,9 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,9 8,3 10,3 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 6,3 6,8 4,9 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 9,0 9,5 9,9 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 97,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 346 7 625 8 289 7 659 7 722
Undervisningstimer totalt per elev 110 106 100 92 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no