Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Lillehammer Steinerskole (privat)
Heimtunvegen 36
2608 LILLEHAMMER
Org.nr 974175762
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Lillehammer Steinerskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,5 12,3 12,5 11,7 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,0 7,5 7,6 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,6 29,5 39,3 41,5 51,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 22,8 16,9 17,1 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,3 10,3 9,4 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 6,8 4,9 6,8 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 9,5 9,9 10,1 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,1 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 97,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 625 8 289 7 659 7 722 8 083
Undervisningstimer totalt per elev 106 100 92 93 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no