Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Kristiansand International School (privat) (UTGÅTT)
V/ Kristiansand kommune By- og Ssamfunnsenheten Kirkegata 11 B
4604 KRISTIANSAND S
Org.nr 999479065
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Kristiansand International School (privat) (UTGÅTT)
Godkjent etter: Opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Lagt ned
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 11,8 13,3 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,9 10,4 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 1 372,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,3 13,9 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 13,5 15,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 13,7 14,3 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 948 8 105 8 759 8 759
Undervisningstimer totalt per elev 71 72 68 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no