Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Dyrmyrgata 39 & 41
3611 KONGSBERG
Org.nr 886086202
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Kongsberg International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 17,6 19,7 19,7 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,9 11,1 11,0 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 146,7 130,1 238,3 239,5 99,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 8,1 4,1 4,1 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 17,0 14,9 15,2 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 14,8 16,1 15,4 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,7 16,9 16,4 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,5 79,7 97,4 97,4 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 497 10 431 11 553 11 677 11 933
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 60 60 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no