Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Hovet Ring 7
3931 PORSGRUNN
Org.nr 986171487
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen International School Telemark (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 705
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no