Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Hovet Ring 7
3931 PORSGRUNN
Org.nr 986171487
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen International School Telemark (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Stiftelsen International School Telemark (privat) 19,3 16,6 16,5 17,7 19,8
Porsgrunn kommune 41,3 35,2 34,6 31,6 34,2
Telemark fylke 98,9 99,2 106,5 117,6 124,0
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Stiftelsen International School Telemark (privat) 9,2 10,8 10,2 10,4 10,2
Porsgrunn kommune 7,1 8,1 7,9 9,1 9,1
Telemark fylke 8,3 8,4 8,7 8,5 8,9
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Stiftelsen International School Telemark (privat) 1 1 0 1 1
Porsgrunn kommune 2 3 6 4 3
Telemark fylke 14 16 22 18 20
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Stiftelsen International School Telemark (privat) 182,8 112,1 1 026,7 329,4 172,5
Porsgrunn kommune 145,9 77,9 45,7 75,6 92,7
Telemark fylke 54,6 47,9 38,8 51,2 50,9
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Stiftelsen International School Telemark (privat) 4,5 8,4 0,9 2,9 5,5
Porsgrunn kommune 4,4 9,6 16,3 11,2 9,2
Telemark fylke 13,7 16,4 20,6 15,3 16,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Stiftelsen International School Telemark (privat) 10,6 12,3 13,1 15,1 15,6
Porsgrunn kommune 8,8 10,9 12,8 12,5 12,5
Telemark fylke 9,7 10,0 10,8 9,9 10,5
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Stiftelsen International School Telemark (privat) 13,0 17,5 18,0 14,3 12,7
Porsgrunn kommune 9,6 9,3 7,9 11,5 10,0
Telemark fylke 10,5 10,5 9,7 11,6 11,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Stiftelsen International School Telemark (privat) 13,7 15,1 17,0 17,4 17,2
Porsgrunn kommune 11,0 12,9 13,8 15,3 14,2
Telemark fylke 11,8 12,1 13,0 12,6 12,8
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Stiftelsen International School Telemark (privat) 18,6
Porsgrunn kommune 14,2
Telemark fylke 12,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Stiftelsen International School Telemark (privat) 16,7
Porsgrunn kommune 14,8
Telemark fylke 12,9
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Stiftelsen International School Telemark (privat) 15,9
Porsgrunn kommune 13,3
Telemark fylke 13,4
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Stiftelsen International School Telemark (privat) 94,7 89,6 81,7 87,9 88,1
Porsgrunn kommune 95,4 81,3 89,2 87,8 92,5
Telemark fylke 90,9 85,3 90,4 89,0 90,0
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Stiftelsen International School Telemark (privat) 12 292 10 347 9 577 10 259 11 705
Porsgrunn kommune 26 974 23 163 21 879 19 582 22 326
Telemark fylke 64 705 66 674 69 626 76 478 81 679
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Stiftelsen International School Telemark (privat) 77 66 62 61 62
Porsgrunn kommune 101 88 85 74 76
Telemark fylke 87 85 82 83 80
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no