Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Hovet ring 7
3931 PORSGRUNN
Org.nr 986171487
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen International School Telemark (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,5 17,7 19,8 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,2 10,4 10,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,1 1 026,7 329,4 172,5 117,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 0,9 2,9 5,5 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 13,1 15,1 15,6 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 18,0 14,3 12,7 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,0 17,4 17,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 81,7 87,9 88,1 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 347 9 577 10 259 11 705 11 816
Undervisningstimer totalt per elev 66 62 61 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no