Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen International School Telemark (privat)
Hovet Ring 7
3931 PORSGRUNN
Org.nr 986171487
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen International School Telemark (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 16,6 16,5 17,7 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 10,8 10,2 10,4 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 182,8 112,1 1 026,7 329,4 172,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 8,4 0,9 2,9 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,3 13,1 15,1 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 17,5 18,0 14,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 15,1 17,0 17,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 89,6 81,7 87,9 88,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 292 10 347 9 577 10 259 11 705
Undervisningstimer totalt per elev 77 66 62 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no