Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat)
Inngang 9 Kniksens Plass 1
5063 BERGEN
Org.nr 986847367
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 7,1 7,0 6,4 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,2 7,8 9,6 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 12,8 23,3 22,6 16,9 28,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 67,9 34,0 33,2 54,5 30,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 8,7 8,3 11,2 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 10,6 9,7 16,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 26,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 75,8 83,3 39,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 926 5 038 5 016 4 560 4 741
Undervisningstimer totalt per elev 82 90 95 77 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no