Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat)
Ballerud Alle 1
1363 HØVIK
Org.nr 976429184
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,2 18,4 17,1 18,0 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,5 7,2 7,7 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,3 51,6 49,1 65,2 41,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 13,5 13,5 11,0 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 9,8 10,1 11,1 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,2 7,0 5,5 6,6 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 12,6 10,9 10,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,6 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,6 77,1 77,4 76,9 82,6
Lærertimer som gis til undervisning 10 051 12 256 11 395 11 844 12 720
Undervisningstimer totalt per elev 91 96 100 92 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no