Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat)
Ballerud Alle 1
1363 HØVIK
Org.nr 976429184
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Bærum Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,7 14,2 18,4 17,1 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,1 7,5 7,2 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,7 49,3 51,6 49,1 65,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 15,7 13,5 13,5 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,6 9,8 10,1 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,9 3,2 7,0 5,5 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 14,9 12,6 10,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,5 72,6 77,1 77,4 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 968 10 051 12 256 11 395 11 844
Undervisningstimer totalt per elev 94 91 96 100 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no