Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Asker International School (privat)
Johan Drengsruds Vei 60
1383 ASKER
Org.nr 998258383
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Asker International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 824
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no