Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Asker International School (privat)
Johan Drengsruds Vei 60
1383 ASKER
Org.nr 998258383
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Asker International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 16,6 17,1 18,0 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,7 16,6 16,5 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 6 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,7 44,0 57,3 47,1 161,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 30,1 26,4 35,1 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,9 19,5 20,0 19,7 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 20,0 17,8 19,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,2 19,1 19,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,2 89,4 100,0 83,2
Lærertimer som gis til undervisning 7 676 9 634 11 268 12 956 16 824
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 44 44 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no