Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stette Friskule Sa (privat)
Bjønnaberget 9
6260 SKODJE
Org.nr 917370133
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stette Friskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 8,2 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 7,6 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,2 25,4 27,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 55,6 29,4 31,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 9,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 52,5 87,5 55,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 000 5 927 5 115
Undervisningstimer totalt per elev 56 97 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no