Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stenseth skole
Neptunveien 5
3055 KROKSTADELVA
Org.nr 974544180
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 21,6 20,2 21,7 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,6 11,6 11,5 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,6 110,9 168,1 126,1 130,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 8,9 5,9 7,2 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,5 11,7 11,5 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,0 13,8 13,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 86,2 95,6 87,1 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 655 13 652 12 788 12 804 12 412
Undervisningstimer totalt per elev 61 64 64 65 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no