Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Stenbråten skole
Hans Breiens vei 10
1283 OSLO
Org.nr 975960277
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,2 32,5 32,6 35,5 43,1
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 17,4 17,2 16,3 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 12 7 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,1 52,1 42,7 68,8 55,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,6 30,6 36,8 21,1 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,3 18,3 17,9 17,1 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 22,7 22,0 18,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 96,8 94,1 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 701 21 992 22 009 23 466 29 153
Undervisningstimer totalt per elev 42 43 43 46 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no