Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sten-Tærud skole
Gjoleidveien 21
2019 SKEDSMOKORSET
Org.nr 973608886
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,3 42,4 43,9 46,8 40,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,5 13,6 12,5 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 4 291,7 2 783,3 4 940,0 698,6 294,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,3 0,4 0,2 1,5 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 14,6 14,1 12,9 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 18,7 16,9 15,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,5 17,0 17,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 711 24 711 25 837 27 837 23 788
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 52 57 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no