Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer ungdomsskole
Ogndalsvegen 64
7716 STEINKJER
Org.nr 975290093
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,7 43,7 48,5 41,3 46,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,8 10,2 11,3 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,3 62,4 63,5 81,4 118,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 16,3 14,6 12,0 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,6 13,6 15,1 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 16,7 19,7 20,5 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 100,0 95,5 100,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 27 826 26 878 28 842 23 400 26 696
Undervisningstimer totalt per elev 59 61 64 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no