Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer ungdomsskole
Ogndalsvegen 64
7716 STEINKJER
Org.nr 975290093
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,7 48,5 41,3 46,2 47,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,2 11,3 11,0 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,4 63,5 81,4 118,9 123,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 14,6 12,0 8,1 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,6 15,1 14,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 19,7 20,5 21,8 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,5 100,0 98,2 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 26 878 28 842 23 400 26 696 27 779
Undervisningstimer totalt per elev 61 64 58 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no