Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer skole
Sannangata 1
7713 STEINKJER
Org.nr 975268802
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,4 28,8 34,8 33,3 33,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,1 11,5 11,8 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,3 78,7 58,4 87,4 66,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 13,7 17,4 12,1 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,3 11,7 11,9 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 17,3 16,7 16,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 728 19 008 22 742 22 247 22 264
Undervisningstimer totalt per elev 57 61 64 63 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no