Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer Montessoriskole (privat)
Seilmakergata 3
7725 STEINKJER
Org.nr 986967257
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinkjer Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 12,9 13,0 17,1 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,8 9,5 8,2 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,6 50,5 59,3 86,8 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 16,9 14,6 8,4 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 14,0 12,8 9,8 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 8,5 9,4 10,9 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,6 13,4 11,6 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,1 98,2 93,9 86,9 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 6 812 7 978 8 351 10 887 12 482
Undervisningstimer totalt per elev 68 73 75 87 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no