Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer Montessoriskole (privat)
Seilmakergata 3
7725 STEINKJER
Org.nr 986967257
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinkjer Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,9 13,0 17,1 19,9 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,5 8,2 7,0 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 59,3 86,8 51,0 37,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 14,6 8,4 12,1 23,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 12,8 9,8 8,9 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 9,4 10,9 8,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,4 11,6 10,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 93,9 86,9 92,1 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 978 8 351 10 887 12 482 8 679
Undervisningstimer totalt per elev 73 75 87 101 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no