Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinkjer kommune
Kommunenr 5004
Alle grunnskoler med adresse i Steinkjer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 238,2 234,3 251,0 255,5 263,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,5 12,0 11,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 35 35 35 33 37
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,1 75,5 76,2 79,0 71,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 14,7 13,9 13,0 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,5 12,9 12,2 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 14,7 14,2 14,9 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,2 17,2 16,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 99,2 97,9 98,6 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 146 206 148 713 158 466 160 822 167 634
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 60 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no