Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinhovden skule
Steinhovden
6940 EIKEFJORD
Org.nr 975288900
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flora kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 3,8 3,1 3,1 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 4,1 5,7 6,8 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,7 21,0 19,8 33,9 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9 16,3 25,7 18,2 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 4,0 5,6 6,8 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,3 5,0 6,9 8,5 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 138 2 378 2 089 2 056 2 090
Undervisningstimer totalt per elev 113 183 131 108 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no