Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat)
Skolevollen 19
4017 STAVANGER
Org.nr 974154307
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Stavanger (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,4 44,8 40,9 31,0 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,6 7,8 7,8 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 3 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,2 66,9 40,2 36,8 30,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 6,7 11,6 16,3 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,0 9,5 8,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3 7,0 8,0 11,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 12,9 13,2 13,3 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6 23,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,2 22,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 94,9 79,0 97,3 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 869 18 628 17 300 16 936 13 177
Undervisningstimer totalt per elev 90 92 91 91 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no