Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen Stavanger - Grunnskole (privat)
Skolevollen 19
4017 STAVANGER
Org.nr 974154307
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Stavanger (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,1 46,4 44,8 40,9 31,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 7,8 7,6 7,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,2 38,2 66,9 40,2 36,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 11,8 6,7 11,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,5 10,0 9,5 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7 7,3 7,0 8,0 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 15,4 12,9 13,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,1 94,9 79,0 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 704 18 869 18 628 17 300 16 936
Undervisningstimer totalt per elev 81 90 92 91 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no