Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat)
Harald Skjolds Veg 32
5236 RÅDAL
Org.nr 973465112
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Skjold (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 409
Undervisningstimer totalt per elev 296
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no