Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat)
Harald Skjolds Veg 32
5236 RÅDAL
Org.nr 973465112
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Skjold (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 12,5 13,1 10,6 11,1 11,2
Bergen kommune 211,3 197,8 192,0 187,6 193,6
Hordaland fylke 302,2 303,9 319,1 321,6 328,2
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 2,0 1,9 2,5 2,3 2,4
Bergen kommune 9,3 9,4 9,7 9,9 9,7
Hordaland fylke 9,5 9,6 9,7 9,8 9,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 1 0 1 0 1
Bergen kommune 21 20 20 24 24
Hordaland fylke 42 50 53 59 62
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 41,0 80,6 26,6 55,6 24,0
Bergen kommune 77,9 83,2 80,3 70,2 70,5
Hordaland fylke 58,4 51,1 51,6 48,3 47,4
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 4,9 2,4 8,9 4,0 9,3
Bergen kommune 9,8 9,9 10,5 12,8 12,5
Hordaland fylke 13,9 16,5 16,5 18,2 18,9
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 1,6 1,9 1,2 1,8 2,2
Bergen kommune 10,2 10,6 10,7 10,7 10,6
Hordaland fylke 10,1 10,7 10,7 10,7 10,4
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 2,4 2,8 5,0 4,9 4,0
Bergen kommune 12,0 12,2 12,7 13,7 13,4
Hordaland fylke 12,8 12,5 12,7 13,2 13,7
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergen kommune 12,8 14,4 15,0 15,6 15,2
Hordaland fylke 13,9 15,1 15,0 15,6 15,5
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 0,0
Bergen kommune 12,3
Hordaland fylke 12,9
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 0,0
Bergen kommune 15,2
Hordaland fylke 13,6
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 0,0
Bergen kommune 17,5
Hordaland fylke 19,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 81,6 77,4 95,9 94,4 100,0
Bergen kommune 97,1 95,5 95,6 93,5 94,3
Hordaland fylke 96,3 92,7 94,6 93,9 94,3
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 10 343 8 926 7 007 7 578 7 409
Bergen kommune 123 152 121 577 117 502 119 451 124 709
Hordaland fylke 181 559 186 348 197 939 204 028 213 083
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat) 414 357 280 303 296
Bergen kommune 77 75 73 71 73
Hordaland fylke 74 73 73 72 73
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no