Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Skjold - Helseped Avdeling (privat)
Harald Skjolds Veg 32
5236 RÅDAL
Org.nr 973465112
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Skjold (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 13,1 10,6 11,1 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 2,0 1,9 2,5 2,3 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,0 80,6 26,6 55,6 24,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 2,4 8,9 4,0 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,6 1,9 1,2 1,8 2,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,4 2,8 5,0 4,9 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,6 77,4 95,9 94,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 343 8 926 7 007 7 578 7 409
Undervisningstimer totalt per elev 414 357 280 303 296
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no