Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Rotvoll (privat)
Arkitekt Ebbells veg 28
7053 RANHEIM
Org.nr 982196574
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Steinerskolen på Rotvoll (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 12,0 12,0 13,7 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 12,5 12,1 10,9 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,4 50,4 58,3 68,2 94,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,0 22,6 19,5 14,6 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 15,5 14,1 14,4 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 10,5 10,2 8,3 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 17,3 15,5 13,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 29,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4 9,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 396 7 707 8 129 8 867 9 934
Undervisningstimer totalt per elev 69 57 59 65 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no