Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Rotvoll (privat)
Rotvoll Allè 1
7053 RANHEIM
Org.nr 982196574
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-14. trinn
Skoleeier: Steinerskolen på Rotvoll (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 12,8 12,0 12,0 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,3 12,5 12,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,9 36,4 50,4 58,3 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 26,0 22,6 19,5 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,0 15,5 14,1 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,8 8,6 10,5 10,2 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 12,3 17,3 15,5 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 833 8 396 7 707 8 129 8 867
Undervisningstimer totalt per elev 69 69 57 59 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no