Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Nordstrand (privat)
Solveien 113
1162 OSLO
Org.nr 977509777
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen for Steinerskolen på Nordstrand (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 25,4 23,5 24,6 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,9 12,4 11,6 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,0 81,9 88,2 82,6 89,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 12,2 12,2 12,6 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 19,3 15,8 15,2 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 8,9 14,0 11,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,9 18,0 17,4 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,0 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 23,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 74,1 86,7 94,5 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 155 16 289 14 463 15 673 14 701
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 57 61 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no