Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Hedemarken - Avd Grunnskolen Ottestad (privat)
Rudolf Steiners Veg 26
2312 OTTESTAD
Org.nr 973125508
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 27,1 27,8 25,8 24,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,9 8,9 9,3 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 8 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,8 30,7 27,0 30,7 31,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 24,9 27,4 26,0 27,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,6 12,4 13,8 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 10,4 8,8 7,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,1 14,2 14,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 96,8 94,2 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 158 14 684 16 287 15 702 15 022
Undervisningstimer totalt per elev 73 71 79 76 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no