Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Løkenvegen 6
2080 EIDSVOLL
Org.nr 884791162
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/eidsvoll (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,4 8,7 9,7 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 6,8 6,6 7,1 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,8 59,1 82,4 148,8 83,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 11,1 7,8 4,2 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,8 12,4 8,0 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,6 5,2 5,1 7,9 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,0 11,9 9,7 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8 27,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,5 84,6 89,6 86,0 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 571 5 568 5 778 6 100 6 132
Undervisningstimer totalt per elev 103 101 103 100 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no