Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Løkenvegen 6
2080 EIDSVOLL
Org.nr 884791162
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/eidsvoll (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 8,3 8,4 8,7 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 6,7 6,8 6,6 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,2 56,8 59,1 82,4 148,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 11,5 11,1 7,8 4,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 12,5 11,8 12,4 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 4,6 5,2 5,1 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 10,6 10,0 11,9 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 83,5 84,6 89,6 86,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 514 5 571 5 568 5 778 6 100
Undervisningstimer totalt per elev 95 103 101 103 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no