Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Furumoveien 2
3142 VESTSKOGEN
Org.nr 973141791
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Vestfold (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Steinerskolen i Vestfold (privat) 25,6 26,7 28,3 25,8 24,8
Færder kommune 24,8
Vestfold fylke 150,4 165,8 184,5 183,1 185,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Steinerskolen i Vestfold (privat) 11,1 10,6 10,7 11,4 11,6
Færder kommune 11,6
Vestfold fylke 9,0 8,8 8,7 9,0 8,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Steinerskolen i Vestfold (privat) 5 4 4 7 3
Færder kommune 3
Vestfold fylke 29 29 31 40 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Steinerskolen i Vestfold (privat) 50,0 57,4 60,3 31,9 65,8
Færder kommune 65,8
Vestfold fylke 42,8 45,0 46,2 37,0 42,6
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Steinerskolen i Vestfold (privat) 19,9 16,3 14,4 28,2 13,8
Færder kommune 13,8
Vestfold fylke 19,4 17,6 16,9 21,9 18,3
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Steinerskolen i Vestfold (privat) 14,1 13,3 13,5 14,8 13,2
Færder kommune 13,2
Vestfold fylke 11,1 10,8 10,2 10,2 9,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Steinerskolen i Vestfold (privat) 11,3 10,7 12,3 11,3 14,2
Færder kommune 14,2
Vestfold fylke 9,8 9,8 11,3 12,1 12,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Steinerskolen i Vestfold (privat) 16,0 17,4 15,9 17,7 18,0
Færder kommune 18,0
Vestfold fylke 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Steinerskolen i Vestfold (privat) 23,2
Færder kommune 23,2
Vestfold fylke 13,0
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Steinerskolen i Vestfold (privat) 13,3
Færder kommune 13,3
Vestfold fylke 12,5
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Steinerskolen i Vestfold (privat) 20,0
Færder kommune 20,0
Vestfold fylke 17,1
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Steinerskolen i Vestfold (privat) 89,4 91,7 88,4 94,7 94,2
Færder kommune 94,2
Vestfold fylke 93,5 87,8 85,1 86,9 91,2
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Steinerskolen i Vestfold (privat) 15 761 16 221 15 791 14 089 13 462
Færder kommune 13 462
Vestfold fylke 98 750 106 797 117 062 116 773 116 778
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Steinerskolen i Vestfold (privat) 62 65 64 61 60
Færder kommune 60
Vestfold fylke 79 81 82 79 81
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no