Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Furumoveien 2
3142 VESTSKOGEN
Org.nr 973141791
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Vestfold (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 28,3 25,8 24,8 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,7 11,4 11,6 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 7 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,4 60,3 31,9 65,8 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 14,4 28,2 13,8 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,5 14,8 13,2 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 12,3 11,3 14,2 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 15,9 17,7 18,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 88,4 94,7 94,2 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 221 15 791 14 089 13 462 16 530
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 61 60 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no