Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Vestfold (privat)
Furumoveien 2
3142 VESTSKOGEN
Org.nr 973141791
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Vestfold (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 26,7 28,3 25,8 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,6 10,7 11,4 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 7 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 57,4 60,3 31,9 65,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 16,3 14,4 28,2 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,3 13,5 14,8 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 10,7 12,3 11,3 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 17,4 15,9 17,7 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 23,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 91,7 88,4 94,7 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 761 16 221 15 791 14 089 13 462
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 64 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no