Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Trondheim - Grunnskole (privat)
Mellomila 1-5
7018 TRONDHEIM
Org.nr 974127016
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Trondheim (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 17,1 17,3 17,0 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 17,4 14,7 13,9 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 190,4 100,8 94,7 97,6 140,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 13,8 13,0 12,3 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 20,1 18,0 15,8 17,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 18,5 12,1 13,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 21,2 18,6 18,0 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 748 10 162 10 773 10 975 11 397
Undervisningstimer totalt per elev 49 43 51 54 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no