Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Inga Sparboes Veg 41
9007 TROMSØ
Org.nr 873441852
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Tromsø (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 14,5 14,7 14,0 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,5 6,7 6,9 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,6 70,5 45,3 52,9 50,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 10,3 13,8 12,3 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 7,9 6,4 7,5 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 10,7 9,3 13,9 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 10,7 9,7 13,2 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 96,9 64,1 64,2 76,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 538 9 842 10 365 8 346 10 033
Undervisningstimer totalt per elev 104 94 113 92 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no