Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Tromsø (privat)
Inga Sparboes Veg 41
9007 TROMSØ
Org.nr 873441852
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Tromsø (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,5 14,7 14,0 15,7 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 6,7 6,9 7,3 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,5 45,3 52,9 50,5 53,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 13,8 12,3 13,1 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 6,4 7,5 9,3 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 9,3 13,9 7,5 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 9,7 13,2 11,7 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,2 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 64,1 64,2 76,0 88,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 842 10 365 8 346 10 033 10 512
Undervisningstimer totalt per elev 94 113 92 96 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no