Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Moss - Grunnskole/adm (privat)
Veverbakken 40
1536 MOSS
Org.nr 973075373
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Rudolf Steinerskolen i Moss (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 23,8 22,9 21,0 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 11,8 8,0 12,2 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 139,6 109,4 131,7 121,8 111,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 5,4 4,5 5,9 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 13,7 8,7 12,6 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 14,4 9,6 16,5 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 19,1 13,3 24,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,0 81,1 100,0 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 574 8 385 12 226 8 807 11 697
Undervisningstimer totalt per elev 94 60 89 58 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no