Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Kristiansand (privat)
Tryms Vei 13
4631 KRISTIANSAND S
Org.nr 873501162
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Kristiansand (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 26,0 27,2 29,6 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,7 6,2 6,2 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,5 39,7 32,8 50,9 39,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 11,9 14,7 9,5 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,7 8,3 8,4 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,5 6,7 5,7 5,5 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 13,4 10,6 11,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 99,4 100,0 95,7 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 851 12 952 14 861 16 311 14 086
Undervisningstimer totalt per elev 111 105 113 114 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no