Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Fredrikstad (privat)
Gunbjørgs Vei 1
1664 ROLVSØY
Org.nr 973073214
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 21,8 22,2 26,1 26,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,3 9,0 7,7 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,9 42,9 34,8 26,1 34,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 19,2 22,6 24,6 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,4 11,6 9,1 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 10,1 9,0 8,4 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,6 13,4 12,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 99,6 96,9 96,3 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 810 13 290 13 346 15 052 14 901
Undervisningstimer totalt per elev 70 74 76 90 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no