Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Bærum - Grunnskoleundervisning (privat)
Grav Gårdsvei 5
1358 JAR
Org.nr 974122898
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen i Bærum (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 22,7 27,9 24,4 23,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 10,8 8,8 10,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 84,8 80,7 106,9 136,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 9,9 8,8 7,7 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 14,1 10,5 13,0 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 11,5 10,8 11,6 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 17,9 12,2 14,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9 12,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,6 85,1 99,2 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 533 12 337 15 779 13 679 12 499
Undervisningstimer totalt per elev 79 65 80 68 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no