Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Asker - Skole (privat)
Nesvangen 10
1394 NESBRU
Org.nr 974180022
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Asker (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 26,4 26,6 24,7 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 7,8 7,9 7,8 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 4 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 259,4 47,0 48,7 95,8 93,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 15,6 15,4 7,7 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 8,8 8,5 16,0 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 9,3 10,8 5,8 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 10,1 11,1 11,4 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 694 17 687 17 800 15 921 14 972
Undervisningstimer totalt per elev 82 91 89 88 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no