Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Arendal (privat)
Eidebakken 5
4846 ARENDAL
Org.nr 986078479
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Arendal (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 17,1 19,1 25,7 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,4 7,3 5,6 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,4 22,0 32,1 33,9 34,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 29,3 20,3 14,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,1 8,1 7,5 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 5,9 9,1 5,4 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 9,2 11,9 10,1 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,0 91,9 90,5 73,8 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 295 11 969 12 613 15 945 14 647
Undervisningstimer totalt per elev 102 109 101 128 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no