Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Arendal (privat)
Gunhildsboveien 5
4846 ARENDAL
Org.nr 986078479
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Arendal (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 16,4 17,1 19,1 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 7,1 7,4 7,3 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,4 35,4 22,0 32,1 33,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 17,4 29,3 20,3 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,7 8,1 8,1 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,7 6,0 5,9 9,1 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 9,3 9,2 11,9 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,8 79,0 91,9 90,5 73,8
Lærertimer som gis til undervisning 10 650 10 295 11 969 12 613 15 945
Undervisningstimer totalt per elev 110 102 109 101 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no