Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Ås (privat)
Haugerudveien 25
1434 ÅS
Org.nr 973501186
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen i Ås (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 71,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 077
Undervisningstimer totalt per elev 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no