Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Ås (privat)
Haugerudveien 25
1434 ÅS
Org.nr 973501186
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen i Ås (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Steinerskolen i Ås (privat) 20,0 15,6 14,8 9,4 9,4
Ås kommune 20,0 15,6 14,8 9,4 9,4
Akershus fylke 297,8 304,4 304,9 305,1 311,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Steinerskolen i Ås (privat) 5,7 7,1 5,8 8,1 8,0
Ås kommune 5,7 7,1 5,8 8,1 8,0
Akershus fylke 9,8 10,1 9,9 10,2 10,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Steinerskolen i Ås (privat) 1 0 0 1 1
Ås kommune 1 0 0 1 1
Akershus fylke 25 32 32 30 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Steinerskolen i Ås (privat) 168,5 243,2 373,7 49,2 46,7
Ås kommune 168,5 243,2 373,7 49,2 46,7
Akershus fylke 97,8 80,7 84,8 92,2 86,3
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Steinerskolen i Ås (privat) 2,7 2,4 1,3 13,7 12,8
Ås kommune 2,7 2,4 1,3 13,7 12,8
Akershus fylke 8,4 10,6 10,5 9,8 11,0
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Steinerskolen i Ås (privat) 7,0 7,5 9,4 8,8 9,8
Ås kommune 7,0 7,5 9,4 8,8 9,8
Akershus fylke 12,5 12,9 12,2 12,9 12,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Steinerskolen i Ås (privat) 6,2 9,7 3,0 0,0 6,6
Ås kommune 6,2 9,7 3,0 0,0 6,6
Akershus fylke 12,1 12,8 13,3 13,0 14,8
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Steinerskolen i Ås (privat) 8,3 10,8 7,0 9,1 11,1
Ås kommune 8,3 10,8 7,0 9,1 11,1
Akershus fylke 14,5 15,0 14,5 14,9 15,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Steinerskolen i Ås (privat) 12,1
Ås kommune 12,1
Akershus fylke 14,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Steinerskolen i Ås (privat) 12,3
Ås kommune 12,3
Akershus fylke 14,1
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Steinerskolen i Ås (privat) 6,6
Ås kommune 6,6
Akershus fylke 17,2
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Steinerskolen i Ås (privat) 78,5 72,9 79,7 66,1 71,0
Ås kommune 78,5 72,9 79,7 66,1 71,0
Akershus fylke 91,3 89,5 88,1 88,8 89,7
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Steinerskolen i Ås (privat) 11 259 8 950 8 553 5 796 5 077
Ås kommune 11 259 8 950 8 553 5 796 5 077
Akershus fylke 175 064 180 292 189 363 189 898 194 353
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Steinerskolen i Ås (privat) 124 99 120 92 91
Ås kommune 124 99 120 92 91
Akershus fylke 72 69 70 69 66
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no