Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Ås (privat)
Haugerudveien 25
1434 ÅS
Org.nr 973501186
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen i Ås (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 14,8 9,4 9,4 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 5,8 8,1 8,0 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 243,2 373,7 49,2 46,7 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,4 1,3 13,7 12,8 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 9,4 8,8 9,8 5,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 3,0 0,0 6,6 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 7,0 9,1 11,1 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,6 6,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,9 79,7 66,1 71,0 80,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 950 8 553 5 796 5 077 7 292
Undervisningstimer totalt per elev 99 120 92 91 159
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no