Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen Gjøvik-Toten (privat)
Østre Totenveg 14
2816 GJØVIK
Org.nr 974180030
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 20,3 20,2 14,7 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 4,6 4,1 5,0 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,8 36,9 39,7 39,0 20,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 12,0 9,8 12,0 26,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 5,4 4,8 6,5 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 5,8 4,7 4,7 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 7,6 7,4 7,5 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,0 57,9 93,9 86,2 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 354 13 760 13 608 9 629 8 037
Undervisningstimer totalt per elev 126 153 172 140 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no