Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen Ålesund (privat)
Hatlaskaret 9
6016 ÅLESUND
Org.nr 973443143
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Ålesund (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 930
Undervisningstimer totalt per elev 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no