Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen Ålesund (privat)
Hatlaskaret 9
6016 ÅLESUND
Org.nr 973443143
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Ålesund (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ålesund kommune 30,8 34,1 33,9 39,3 46,0
Møre og Romsdal fylke 114,5 123,6 131,4 158,4 171,3
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Ålesund kommune 7,6 7,4 7,6 6,6 6,7
Møre og Romsdal fylke 7,6 7,7 8,1 7,2 7,2
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ålesund kommune 3 2 3 3 3
Møre og Romsdal fylke 19 22 29 33 33
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ålesund kommune 80,5 100,9 75,2 82,5 108,7
Møre og Romsdal fylke 44,0 40,4 35,0 32,7 35,0
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ålesund kommune 8,5 6,8 9,4 7,6 5,8
Møre og Romsdal fylke 16,4 17,9 21,8 20,8 19,3
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ålesund kommune 11,7 9,0 9,6 7,9 8,0
Møre og Romsdal fylke 8,5 8,7 9,6 8,4 8,4
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ålesund kommune 9,0 7,8 8,2 9,1 8,8
Møre og Romsdal fylke 9,1 8,4 8,7 8,3 8,2
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ålesund kommune 13,5 10,8 12,4 12,5 12,8
Møre og Romsdal fylke 10,5 10,7 12,4 10,9 10,9
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ålesund kommune 10,1
Møre og Romsdal fylke 11,7
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ålesund kommune 14,7
Møre og Romsdal fylke 10,0
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ålesund kommune 13,5
Møre og Romsdal fylke 11,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ålesund kommune 95,4 96,4 89,1 94,4 96,2
Møre og Romsdal fylke 92,4 90,3 80,3 86,0 84,8
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Ålesund kommune 19 114 25 316 24 368 25 659 29 978
Møre og Romsdal fylke 77 762 87 301 91 426 107 355 115 401
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Ålesund kommune 91 109 102 105 104
Møre og Romsdal fylke 94 98 91 100 100
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no