Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen Ålesund (privat)
Hatlaskaret 9
6016 ÅLESUND
Org.nr 973443143
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinerskolen i Ålesund (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 7,3 11,7 11,7 11,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,3 5,6 6,5 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,9 23,6 42,0 74,0 12,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 29,9 12,8 8,5 45,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,4 6,6 8,8 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,2 7,4 6,3 6,3 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 15,4 8,7 12,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 204,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 30,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,5 4,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 967 4 967 7 930 7 930 7 595
Undervisningstimer totalt per elev 96 96 126 107 125
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no